Pranic Healing

    
 
Pranic Healing
 
Начало
Пранично лечение
Кои сме ние
Семинари
График семинари
Продукти
Научни изследвания
Статии
Галерии
Книги
Връзки
Контакти

 
Мастър Чоа Кок Сюи
Шарлот Андерсън
История
Медитация
Споделено
Архатик Йога


 

   
Пранично лечение

Индивидуални лечебни сесии >>
Открити вечери, регулярни медитации и Групово лечение >>

Лечението с Прана е един холистичен метод за възстановяване баланса и хармонията на физическия, умствен и емоцонален аспект на личността ни. Това се осъществява на енергийно ниво. Общоприет факт е, че всички живи същества притежават енергийно поле около тях, наречено от учените биоплазмено поле, известно и като етерно тяло, етерен двойник, аура и др. Открито е , че нашето физическо, умствено и емоционално състояние променя количествено и качествено характеристиките на енергийното ни тяло. Тези промени се проявяват в различни центрове на енергийното поле, наречени чакри. Системата на Мастър Чоа дава познание за енергийното поле, чакрите и каква е тяхната роля за нашето физическо и умствено здраве. Тя предлага и техниките за възстановяване на нарушеното равновесие в нас. Включени са Пранично дишане, Сканиране, самолечение като се вземат впредвид и ефектите на карма, развиване на характера, Медитация за мир.

Знанието за жизнената енергия /прана/ е много древно и приноса на Мастър Чоа Кок Суи е че възвръща това познание в съвременна и достъпна форма, която е извънредно научна и систематична в своя подход. Тези техники са резултат от 20 годишните изследвания на Мастър Чоа съвместно с лекари, психолози, психиатри, лечители и ясновидци. Сега Мастър Чоа, в своите семинари не само запознава с тези техники, но дава и напътствия за прилагането им за постигане на цялостно развите на личността: физически, умствено и духовно.

Както Мастър Чоа казва, да се научи Лечението с Прана изисква толкова усилие, колкото да се прочете една статия. Редовното практикуване е изискване, за да бъдете ефективни, но вашите усилия ще бъдат възнаградени с цялостно здраве /физическо, емоционално и умствено/, с променено отношение към живота, което води до по-голяма хармония, по-малък стрес и по-добри взаимоотношения. Нещо повече Лечението с Прана ще подпомогне и цялостното Ви духовно развитие.

 

   
Pranic Healing
Join us at Facebook
 

Facebook: Прана България - клуб
Група за практикуващи
Практики, протоколи, въпроси и отговори.

 
Медитация на Сърцата близнаци
 

 

     
Pranic Healing
 
Copyright: 2005 PranicBulgaria. All Rights Reserved. Designed by Prodigy Ltd.